گردونه ی علاء منصوري گروه فني و مهندسي سرنو
علاء منصوري (تبلیغ)

سرنو وود

گروه فنی مهندسی سرنو با پیشینه و سابقه طولانی در امر ساختمان هم اکنون با در اختیار داشتن کادر فنی و با تجربه با تخصص مهندسی سازه و معماری وبا استفاده از متریال های روز دنیا در زمینه های طراحی و فراهم نمودن متریال ونصب و اجرا به فعالیت خود ادامه می دهد . این شرکت بابهره گیری از تک بیشتر ..
علاء منصوري (تبلیغ)

سرنو وود

گروه فنی مهندسی سرنو با پیشینه و سابقه طولانی در امر ساختمان هم اکنون با در اختیار داشتن کادر فنی و با تجربه با تخصص مهندسی سازه و معماری وبا استفاده از متریال های روز دنیا در زمینه های طراحی و فراهم نمودن متریال ونصب و اجرا به فعالیت خود ادامه می دهد . این شرکت بابهره گیری از تک بیشتر ..

 |